<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3698434&amp;fmt=gif">

Inline X News

Ingeniør prosess/mekanisk/automasjon - Inline X

by Jan Gregor Sørli
0 Comments

Ingeniør prosess/mekanisk/automasjon - Inline X

Vi ønsker at du skal være med selskapet inn i en ny og spennende
kommersiell fase. Vi tar av nå. Vil du være med?

Inline X utvikler og leverer teknologi for testing av ventiler i Energibransjen med mål
om å redusere HMS-eksponering for personell i felt og kutte vedlikeholdskostnadene
til kundene.
Selskapet har hovedkontor i Molde med verksted og produktutvikling i Skien.
Selskapet har også nylig etablert et datterselskap i Houston, USA.
Etter flere år med utvikling og testing er selskapet nå i kommersiell fase med stor
interesse fra kunder både i Norge og internasjonalt.


Hvem er du?
- Du har utdannelse som ingeniør eventuelt tilsvarende og har erfaring fra
industrien innenfor prosess, mekanikk og/eller automasjon, og du brenner
for teknologi og utvikling. Erfaring med sikkerhetsventiler er en fordel,
men ikke et krav.
- Du er fremoverlent, liker å lære nye ting, og trives med varierte oppgaver
og problemløsning.
- Du liker å involvere deg, er en relasjons bygger og trives godt med reising
og en hektisk, variert hverdag.
- Du har erfaring fra kompetansehevende aktiviteter og innehar en
pedagogisk fremtoning og erfaring med å lære bort.
- Du er selvstendig og ønsker å være med i et selskap i sterk vekst.


Din rolle i Inline X
Som ingeniør hos oss blir du en viktig brikke i et engasjert og innovativt team. Du
vil være involvert i å utvikle teknologien videre og du blir viktig i forbindelse med
testing hos kunder og kursing av kundens operatører. Som Inline X sitt ansikt
utad er det viktig at du har gode kunnskaper om produktet og hvordan
programvaren fungerer. Det er store muligheter for personlig utvikling og
spennende utfordringer i både inn- og utland.

Hvorfor Inline X?

Teknologien

Du har nå muligheten til å være med selskapet inn i en spennende
kommersialiseringsfase. Løsningen er på randen til å bryte gjennom
internasjonalt, med flere av verdens største selskaper som kunder. Vår unike
teknologi er sikret med patenter og vi jobber med digitalisering innenfor et
bestemt område i energibransjen og prosessindustrien: Testing av
sikkerhetsventiler.
Inline X har utviklet en komplett løsning som inkluderer en mobil testenhet som
samler inn data og utfører testing i felt, en sky baserte database, API mot
kundens ERP-system, smarte løsninger for planlegging og evaluering av tester
både på testenhet og i vår webapplikasjon.
Inline X er enerådende på sitt område i markedet. Per i dag mangler markedet
stort sett et enhetlig, brukervennlig system for planlegging, gjennomføring og
evaluering av ventil tester.
Som det første selskapet i dette markedet har vi derfor en unik mulighet til å lage
en internasjonal industristandard for brukeropplevelse og arbeidsflyt, i tillegg til
å skape en enhetlig opplevelse fra testing i felt til grundig dataanalyse og
maskin læring. Inline X gjør sitt ytterste for å holde tritt med den seneste
utviklingen på alle områder som kan gjøre produktet vårt bedre og mer
attraktivt.

Kulturen

Selskapet er gjennomsyret av en bevissthet om å snu hver stein for å gjøre alt så
smart og effektivt som mulig. Det enkle er ofte det beste (og vanskeligste). Våre
verdier er innovativitet, integritet, sikkerhet, å være ambisiøs og å vise omsorg.
Som ingeniør og en del av Inline X teamet er det ikke bare flott å komme med
forslag til bedre løsninger, det forventes.
Som kolleger støtter og utvikler vi hverandre gjennom tykt og tynt. Vi har ledere
som ser deg og bryr seg om hvordan du har det både på og utenfor jobben.
Ikke minst skaper våre gründere mye spenning rundt oss som gir nye muligheter
og utfordringer.

Søk her