<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3698434&amp;fmt=gif">

Inline X News

Fullstack utvikler til Inline-Test i Skien!

by Kacper Mrowiec
0 Comments

Inline-Test AS utvikler og leverer teknologi for testing av ventiler til energi- og prosessindustrien, med mål om å kutte vedlikeholdskostnader til kundene, samt redusere HMS-eksponering for personell i felt.
Selskapet har hovedkontor i Molde med verksted og produktutvikling i Skien. Selskapet har også nylig etablert et datterselskap i Houston, USA.
Etter flere år med utvikling og testing er selskapet nå i kommersiell fase med stor interesse fra kunder både i Norge og internasjonalt.

Selskapet jobber med digitalisering innenfor et bestemt område innen energi- og prosessindustrien: Testing av sikkerhetsventiler. Inline-Test tilbyr en komplett løsning som inkluderer en mobil testenhet som samler inn data og utfører testing i felt. I tillegg med API til en skybasert database og API mot kundens ERP-system. Løsningen inkluderer også planlegging og evaluering av tester i både på testenhet og i en webapplikasjon.
Inline-Test er enerådende på sitt område i markedet. Et marked som stort sett mangler et enhetlig, brukervennlig system for planlegging, gjennomføring og evaluering av ventiltesting.

Det er nå behov for å utvide teamet med en dyktig utvikler som er lidenskapelig opptatt av teknologi. Du har bred erfaring, men styrken og interessen din ligger på backend. Nå har du muligheten til å spille en viktig rolle i et lite, men stadig voksende selskap og vil være med å bygge opp et av de beste utviklingsteamene i bransjen.

 

     Det er fint om du kjenner deg igjen i noe av dette:

 • C#
 • Azure
 • React
 • Linux
 • Python
 • REST API
 • Machine learning
 • Internet of Things


Som utvikler i Inline-Test vil du være involvert i å forme og utvikle applikasjonene som vil være hjertet i selskapet og som vil bli brukt daglig av både ansatte i Inline-Test og deres kunder. Du vil få muligheten til å kode på både skybaserte applikasjoner og fysiske produkter, med resultater som både kan ses og høres. Det forventes at du holder deg oppdatert på det siste innen teknologi og deler kunnskap med teamet og organisasjonen. Det er store muligheter for personlig utvikling og å være en del av hele "stacken"

 

     Hva kan Inline-test tilby deg:

 • Spennende og variert arbeidsdag
 • Viktig rolle i et selskap i sterk vekst
 • Gode betingelser
 • Hyggelige og engasjerte kollegaer
 • Gründerselskap med solid økonomi

Søk her.