<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3698434&amp;fmt=gif">

Inline X News

Backend developer

by Jan Gregor Sørli
0 Comments
 Backend Developer
 
Vi ønsker at du skal være med å skape og du VIL få variasjon. Vi tar av nå. Vil du være med?
 

Inline X AS utvikler og leverer teknologi for testing av ventiler i Energibransjen, med mål om å kutte vedlikeholdskostnader til kundene og redusere HMS-eksponering for personell i felt.

Selskapet har hovedkontor i Molde med verksted og produktutvikling i Skien. Selskapet har også nylig etablert et datterselskap i Houston, USA.

Etter flere år med utvikling og testing er selskapet nå i kommersiell fase med stor interesse fra kunder både i Norge og internasjonalt.

 

Hvem er du?

Utvikler med bred erfaring som brenner for teknologi.

Gjennom årene har du samlet erfaring og innsikt i hvordan du mener at man kan utvikle og løse problemer smartere. Du har en pragmatisk holdning og liker å

jobbe agilt. Du liker å lære nye ting og trives med varierte oppgaver. Du liker å involvere deg og skape gode løsninger for kundene. Du trives i et lite men

voksende selskap og vil være med å bygge et av de beste utviklingsteamene i bransjen.

 

Våre løsninger er bygget med:

  • C#
  • Azure
  • React
  • Linux
  • Python
  • REST API
  • Machine learning
  • Internet of Things

 

Dinrolle i Inline X

 

Som backend developer hos oss blir du en viktig brikke i et lite og engasjert utviklingsteam. Du vil være involvert i å forme og utvikle applikasjonene som vil være hjertet i selskapet og som vil bli brukt daglig av både Inline X personalet og våre kunder. Du vil lære om produktet og bransjen vi jobber med, og få kode på både skybaserte applikasjoner og fysiske produkter, med resultater som både kan ses og høres. Det forventes at du holder deg oppdatert på det siste innen teknologiog deler kunnskap med teamet og organisasjonen. Det er store muligheter for personlig utvikling og å være en del av hele "stacken"

 

Hvorfor Inline X?

 

Teknologien:

Du har nå muligheten til å være med på utviklingen av et nytt industriprodukt. Løsningen er på randen til å bryte gjennom internasjonalt, med flere av verdens største selskaper som kunder. Vår unike teknologi er sikret med patenter. Vi jobber med digitalisering av et bestemt område i olje- og gass / prosessindustrien: Testing av sikkerhetsventiler. Vi tilbyr en komplett løsning som inkluderer en mobil testenhet som samler inn data og utfører testing i felt, med API til vår skybaserte database, API mot kundens ERP-system, smarte løsninger for planlegging og evaluering av tester i både på testenhet og i vår webapplikasjon.

Inline X er enerådende på sitt område i markedet. Et marked som stort sett mangler et enhetlig, brukervennlig system for planlegging, gjennomføring og evaluering av ventiltesting.

Som det første selskapet i dette markedet, har vi derfor en unik mulighet til å bygge og sette en internasjonal industristandard for brukeropplevelse, arbeidsflyt og skape en enhetlig opplevelse fra testing i felt til grundig dataanalyse og maskinlæring. Inline X gjør sitt ytterste for å holde tritt med den seneste utviklingen på alle områder som kan gjøre produktet vårt bedre og mer attraktivt.

 

Kulturen:

Selskapet er gjennomsyret av en bevissthet av å snu hver stein for å gjøre alt så smart og effektivt som mulig. Det enkle er ofte det beste (og vanskelige). Som utvikler og del av Inline X er det ikke bare flott å komme med forslag til bedre og gunstigere løsninger, det forventes.

Som kolleger støtter og utvikler vi hverandre gjennom tykt og tynt. Vi har ledere som ser deg og bryr seg om hvordan du har det både i og utenfor jobben. Ikke minst skaper våre gründere mye spenning rundt oss som gir nye muligheter og utfordringer.

 

For spørsmål om stillingen eller oss, ta kontakt med vår samarbeidspartner på headhunting hos Sperre Rekruttering, Eirik F. Sperre - telefon: 92607988 eller på epost: eirik@sperrerekruttering.no.